Τι είναι το House Of Petridof Ugo;

Το House Of Petridof Ugo και εν συντομία HOPU, είναι ένα εμπορικό σήμα της Kinfeel Co. και λειτουργεί υπό την αιγίδα της ως project, το οποίο προάγει τις καλές τέχνες και το design.