Όλα τα αντικείμενα του HOPU είναι λειτουργικά;

Τα περισσότερα αντικείμενα είναι λειτουργικά. Έχουν ανακατασκευαστεί, είναι μοναδικά και δεν υπάρχουν αντίγραφα. Επιπλέον κάθε αντικείμενο φέρει ένα μοναδικό κωδικό που διασφαλίζει την αυθεντικότητα του. Δεν είναι στο σύνολο τους λειτουργικά εφόσον κάποια έχουν ανακατασκευαστεί για σκοπούς διακόσμησης. Όποιο αντικείμενο δεν είναι λειτουργικό φέρει κάτω αριστερά στην εικόνα του το διακριτικό ⌀.