100% Χρηματοδότηση

Η δημοσίευση του προγράμματος θα γίνει σύντομα και η χρηματοδότηση για νέες επιχειρήσεις ανέρχεται σε 100%  για ανέργους 18-29 ετών.

1ος κύκλος
Τοποθετήστε το email σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας